Oferta dla firm i instytucjiO nasBiuro prasoweKontaktPomoc
Infolinia: +48 693 331 723

Słownik terminów

Bluetooth


Standard bezprzewodowej transmisji danych. Jest on głównie wykorzystywany w telefonach komórkowych do obsługi transmisji danych przeprowadzanej z innymi telefonami, komputerami przenośnymi czy też obsługi bezprzewodowych zestawów słuchawkowych. Odległość między komunikującymi się urządzeniami nie przekracza 10m.


Community Traffic online


Telefony Użytkowników systemu NaviExpert wysyłają anonimowe dane o średnich prędkościach jazdy, które są przetwarzane za pomocą zaawansowanych algorytmów. Pozwala to rozróżnić prędkość, kierunek i dany odcinek drogi, a także porę dnia, rodzaj dnia (dzień tygodnia, weekend, święta itd.). Na podstawie tych danych program prowadzi trasami, po których ruch odbywa się w miarę płynie.


GPRS


(skrót ang. General Packet Radio System), pakietowy system transmisji danych, stosowanych coraz powszechniej w sieciach komórkowych. Rozliczany jest na podstawie ilości przesłanych danych, a nie czasu trwania połączenia, stąd w wielu zastosowaniach jest korzystniejszy niż system CSD.


GPS


(skrót ang. Global Positioning System), satelitarny system ustalania pozycji wykorzystujący fale radiowe. Opiera się na zespole 24 satelitów rozmieszczonych na orbicie w ten sposób, aby w każdym miejscu globu i o każdej porze przynajmniej 5 z nich było „widocznych”. Odbiornik GPS odbiera fale radiowe wysyłane przez wspomniane satelity i na podstawie różnicy w czasie transmisji oblicza swoje aktualne położenia. Ustalanie pozycji czasem zajmuje trochę czasu, głównie ze względu na konieczność synchronizacji zegarów nadajników i odbiorników.


POI


(skrót ang. Point Of Interest), jest to punkt opisujący w prosty sposób interesujące miejsce. Może to być kino, teatr, zabytek, pomnik etc. Punkty POI w swojej najprostszej formie powinny zawierać nazwę miejsca oraz szczegółowe współrzędne geograficzne. Nazwa wymienna punktów POI to: użyteczne miejsca, punkty użyteczności publicznej etc. Punkty POI najczęściej wykorzystywane są w urządzeniach do nawigacji w systemie GPS.

 

Instrukcje

Instrukcje instalacji i obsługi znajdziesz po wybraniu swojego telefonu na liście kompatybilnych telefonów.