By dołączyć do programu, wybierz źródło z którego pobrałeś aplikację i sprawdź czy spełniasz wskazane warunki

Google play App Store Windows Phone Store getne.pl