Naviexpert

NaviExpert

Pobierz i testuj za darmo!

Pobierz Pobierz

18.12.2014

Jakie zmiany wprowadza nowa ustawa o prawach konsumenta?

Nawigacja GPS w samochodzie

W dniu 25 grudnia 2014 roku wchodzi w życie nowa Ustawa o prawach konsumenta. Ma ona szczególne znaczenie zwłaszcza dla sprzedawców usług internetowych oraz ich klientów.

Z pewnością zaczęliście już dostawać powiadomienia z różnych sklepów internetowych o aktualizacjach regulaminów w związku z nową ustawą konsumencką, w tym również od NaviExpert. Jeżeli macie jakiekolwiek wątpliwości i zadajecie sobie pytanie „o co w tym wszystkim chodzi?”, a czytanie treści ustawy nie jest lekturą, po którą sięgniecie w wolnej chwili, postaramy się krótko wyjaśnić Wam najważniejsze zmiany, które wprowadza nowa Ustawa.

Celem nowelizacji Ustawy jest dostosowanie polskiego prawa do unijnej dyrektywy PE i Rady nr 2011/83/UE oraz ujednolicenie i doprecyzowanie przepisów dotyczących zawierania umów konsumenckich. Potocznie mówiąc, chodzi o to, aby Użytkownik w Niemczech, Polsce czy Holandii miał takie same prawa zakupu towaru, czy usługi. W przypadku aplikacji mobilnych ważne są zwłaszcza te zapisy Ustawy, które dotyczą umów zawieranych na odległość, czyli np. za pomocą strony internetowej.

Nowa Ustawa lepiej chroni konsumenta przed zawarciem przypadkowej umowy i nakłada szereg obowiązków na sprzedawcę.

14 dni na odstąpienie od umowy dla Użytkownika

Od 25 grudnia każdy użytkownik będzie miał 14 dni na odstąpienie od umowy bez ponoszenia kosztów. Oznacza to, że kupując usługę lub towar z 14-dniowym prawem odstąpienia, użytkownik może w ciągu 14 dni dokonać zwrotu. Sprzedawca musi wówczas zwrócić użytkownikowi pełną kwotę, za którą był dokonany zakup.

W przypadku usług, które włączane są od razu po zakupie, takich jak np. filmy VOD, kupno aplikacji mobilnej lub usługi w danej aplikacji, sprzedawca ma obowiązek jasno i wyraźnie poinformować użytkownika, że usługa będzie dostępna od razu i w związku z tym traci on prawo do rezygnacji z usługi w ciągu 14 dni. Analogicznym przykładem jest zakup np. gry komputerowej w pudełku. Można ją zwrócić, ale tylko jeżeli jest jeszcze zafoliowana. Aplikacja mobilna, czy też film VOD, w momencie zakupu jest już takim produktem, z którego „zdjęto folię”.

Jeżeli kupujecie aplikacje w Google Play z pewnością zauważyliście dodatkową klauzulę, która pojawiła się w okienku potwierdzającym zakup.

Abonament NaviExpert 1 rok
Abonament NaviExpert 1 rok

Jeżeli korzystacie z aplikacji, które nie zostały pobrane ze sklepu Google Play, możecie zostać poproszeni o wyrażenie zgody na rezygnację z prawa odstąpienia od umowy osobnym pytaniem przed zakupem usługi.

Obowiązki informacyjne sprzedawcy

Nowa ustawa nakłada na sprzedawcę szereg obowiązków informacyjnych, które muszą być przedstawione użytkownikom przed zaakceptowaniem umowy lub też zakupem usługi. Do informacji, których musi udzielić sprzedawca, należą m.in.:

• dane identyfikacyjne sprzedawcy, w tym adres i numery kontaktowe,

• główne cechy usługi, z uwzględnieniem sposobu porozumiewania się z klientem,

• cena usługi oraz sposób i termin zapłaty,

• czas trwania umowy lub usługi, w tym również minimalny czas trwania,

• prawo odstąpienia od umowy lub jego brak,

• koszt korzystania ze środków porozumiewania się na odległość, jeżeli są wyższe niż standardowe – np. numer koszt połączenia z numerem rozpoczynającym się od 0 700,

• gwarancje i koszty zwrotów,

• kodeks dobrych praktyk,

• zależności między oprogramowaniem, a sprzętem – np. minimalne wymagania.

Łącznie jest to 21 informacji, które powinniście otrzymać zanim klikniecie KUP. Część z tych informacji jest wymagana obecnymi przepisami, ale są wśród nich nowe, których dodanie wymaga aktualizacji regulaminów. Z tego powodu właśnie otrzymujecie liczne powiadomienia ze sklepów internetowych, czy też np. od NaviExpert.

Treść umowy musi być przekazana w trwałej formie

Kolejnym obowiązkiem, jaki ustawa nakłada na sprzedawcę, jest udostępnienie użytkownikowi pełnej treści umowy lub regulaminu przed ich zaakceptowaniem oraz przekazanie ich w stałej formie najpóźniej w momencie wyrażenia na nie zgody. Co to jest stała forma? W przypadku usług świadczonych drogą elektroniczną jest to np. plik wysłany na wskazany adres email lub w ostateczności link do pliku, jeżeli np. sprzedawca komunikuje się z użytkownikiem wyłącznie drogą smsową.

Ponadto sprzedawca ma obowiązek przekazać użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy lub zakupu usługi. Oznacza to, że np. po zakupie usługi w aplikacji mobilnej powinniście otrzymać od sprzedawcy potwierdzenie dokonania takiego zakupu, z dokładnym opisem co kupiliście, za jaką cenę oraz czy wyrażaliście zgodę na rezygnację z prawa odstąpienia od umowy.


Podobne wpisy

27.10.2023 | Aktualności drogowe

1 listopada na polskich drogach

29.08.2023 | Konkursy

Osiemnastka NaviExpert. Świętuj...

28.08.2023 | badania NaviExpert

RAPORT: Czy wysokie ceny zepsuły nam...

04.08.2023 | Co nowego?

Odcinkowy pomiar prędkości...

10.07.2023 | Nawigacja NaviExpert

7 rzeczy, o których warto pamiętać...

05.07.2023 | Nawigacja NaviExpert

Wyjazd z psem za granicę – jak się...
do góry
NaviExpert ©2023.
Wszystkie prawa zastrzeżone.
innowacyjna gospodarka