NaviExpert

Pobierz i testuj za darmo!

Pobierz

Kontakt

Telematics Technologies sp. z o.o. (dawniej NaviExpert sp. z o.o.)

Al. Jerozolimskie 181B
02-222 Warszawa
tel.: +48 693 331 723
e-mail: biuro@naviexpert.pl
CAPTCHA Image

Zgodnie z art. 13 RODO* informujemy iż:

  1. administratorem Twoich danych osobowych jest Telematics Technologies sp. z o.o.,
  2. Twoje dane będą przetwarzane w celu obsługi zapytania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO*, tj: prawnie uzasadnionego interesu administratora,
  3. Twoje dane będą przechowywane przez okres dziesięciu lat,
  4. posiadasz prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych, możesz je zrealizować na stronie: telematicstechnologies.com/rodo
  5. masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  6. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie ich może skutkować niemożliwością realizacji zapytania,
  7. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@telematicstechnologies.com.

*RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L nr 119 z 04.05.2016.Infolinia czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9-17
tel.: +48 693 331 723

Oddział w Poznaniu
ul. Zagrodnicza 30, 61-654 Poznań

KRS 0000688279
NIP: 5252717680
REGON: 367906160

Informujemy, że z dniem 13 grudnia 2017 roku nastąpiło połączenie spółki NaviExpert sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ze spółką TELEMATICS TECHNOLOGIES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie poprzez przeniesienie całego majątku spółki NaviExpert sp. z o.o. na spółkę TELEMATICS TECHNOLOGIES sp. z o.o.

Zgodnie z art. 494 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych z dniem połączenia spółka TELEMATICS TECHNOLOGIES sp. z o.o. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki spółki NaviExpert sp. z o.o.