naviexpert

Nawigacja Plus

Pobierz i testuj za darmo!

Pobierz pobierz
Zmiany w przepisach dla kierowców 29.11.2019 Zmiany w przepisach dla kierowców

Ministerstwo Infrastruktury potwierdziło, że już 6 grudnia 2019 roku (w Mikołajki) wejdą w życie dwa nowe przepisy drogowe. Zgodnie z informacjami, zmiany będą dotyczyć jazdy na suwak oraz tworzenia korytarza życia, które staną się obowiązkowe.

Respektowanie nowych ustaleń ma nie tylko uchronić użytkowników polskich dróg przed mandatami, ale przede wszystkim sprawić, by jazda stała się bezpieczniejsza i bardziej komfortowa.

Zasady jazdy na suwak

Jazda na suwak polega na odpowiedniej kolejności przejazdu w momencie, gdy minimum dwa pasy jezdni w tym samym kierunku, łączą się w jeden. Dotychczas jazda na suwak była jedynie przejawem kultury lub dobrej woli uczestników ruchu. Kierowcy z kończącego się pasa nierzadko albo wymuszali przedwczesne włączenie się do ruchu, albo cierpliwie czekali, aż któryś z użytkowników sąsiedniego pasa ich przepuści, lub upatrywali swojej szansy w momencie, w którym lewy pas będzie pusty. Taki stan rzeczy prowadził do zatorów. Nowelizacja zakłada, że samochody mają jeździć naprzemiennie. Poniższa ilustracja obrazuje, jak przebiegać ma jazda na suwak.

Pojazd wpuszczany:

  • dojeżdża aż do końca dostępnego, kończącego się pasa jezdni,
  • nie zmienia pasa jezdni wcześniej niż przed końcem swojego pasa, nawet jeśli widzi wolne miejsce na pasie sąsiednim,
  • będąc wpuszczonym nie wpuszcza nikogo innego.

Pojazd wpuszczający:

  • wpuszcza dokładnie jeden pojazd z pasa, który się kończy i robi to dopiero przy końcu tego pasa, nie wcześniej,
  • zachowuje odpowiedni odstęp od pojazdu poprzedzającego.

Celem nowych zasad poruszania się jest podniesienie kultury jazdy, a także zwiększenie płynności ruchu i ograniczenie korków. Kierowcy, którzy nie zastosują się do nowych przepisów muszą liczyć się z sankcjami, nakładanymi przez policję.

Korytarz życia – czym jest i dlaczego jest tak ważny?

Rozwiązanie to dotyczy obowiązku zjeżdżania pojazdów do krawędzi pasa, w przypadku wypadku lub innego zdarzenia drogowego, wymagającego dojazdu odpowiednich służb (karetka pogotowia, straż pożarna, policja). Tworzenie korytarzy życia ma na celu ułatwienie pojazdom uprzywilejowanym szybsze dotarcie na miejsca zdarzenia. Za nieprawidłowe korzystanie z pasa, także przewidziano sankcje.

Jak korzystać z korytarza życia na jezdni z dwoma pasami ruchu w jednym kierunku?

  • kierujący pojazdem poruszający się lewym pasem ruchu jest zobowiązany zjechać do najbliższej lewej krawędzi pasa ruchu,
  • kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu jest obowiązany zjechać do najbliższej prawej krawędzi pasa ruchu.

Korzystanie z korytarza życia na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku:

  • kierujący pojazdem poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu jest obowiązany zjechać jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu,
  • kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu są obowiązani zjechać jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu.

Więcej na temat zmian w ustawie Prawo o ruchu drogowym z dnia 16 października 2019 można znaleźć tutaj.

Wprowadzenie nowych zasad poruszania się po polskich drogach zmierza do ujednolicenia przepisów z tymi, które obowiązują na terenie innych krajów Unii Europejskiej. W państwach takich jak Austria, Czechy, Niemcy, Chorwacja, Dania czy Hiszpania istnieją podobne przepisy, które nakazują kierowcom konkretne działania w celu stworzenia pasa ratunkowego. Niestosowanie się lub nadużywanie przepisów jest surowo karane.

Dlaczego nowe przepisy są korzystne dla wszystkich uczestników ruchu?

Tworzenie korytarzy życia ułatwia dojazd służb ratunkowych na miejsce wypadku. Dotarcie odpowiedniej jednostki w krótszym czasie, daje szansę na szybsze udzielenie pomocy ofiarom wypadku, co zwiększa ich szansę na przeżycie lub mniejszy uszczerbek na zdrowiu.

Natomiast zaletą jazdy na suwak jest ograniczenie zatorów oraz bardziej płynny i bezpieczniejszy ruch na polskich drogach.

Za nieprzestrzeganie nowych przepisów przewidziano kary

Kierowcy niestosujący się do nowych zasad jazdy, będą karani. Ustawa daje możliwość zastosowania w tym przypadku tzw. dowolności w mandacie, co oznacza że kara może wynosić od 20 do 500 złotych.