Rodzaje zgłoszeń

 

 • - Aktualne lub przyszłe remonty mające istotny wpływ na wytyczanie tras
 • - Poprawki na mapach:
  • - kierunkowość,
  • - błędne nakazy i zakazy skrętów,
  • - błędna kategoria drogi, czyli oznaczenie, czy droga jest asfaltowa, czy nie,
  • - błędna nazwa ulicy,
  • - brak fotoradaru/nowy fotoradar,
  • - droga asfaltowa, której nie powinno być na mapie,
  • - błędny przebieg drogi,
  • - brak na mapie ronda,
  • - brak na mapie drogi asfaltowej udostępnionej do ruchu,
  • - przyszłe, tj. wkrótce otwierane inwestycje drogowe.

Pamiętaj, by uzyskać maksymalną liczbę punktów, Twoje zgłoszenie musi spełniać  kryteria znajdujące się w regulaminie programu.
By sprawdzić z jakich narzędzi do zgłaszania zmian możesz korzystać, obejrzyj film instruktażowy.

Nagrody
Nagrody
Nagrody
Nagrody
Nagrody
Nagrody
Nagrody
Nagrody
Zapoznaj się z regulaminem
Jak zgłaszać zmiany?
Zobacz film