Sprawdź czy Twój telefon jest na liście współpracujących telefonów.

Przy użyciu przeglądarki internetowej w telefonie pobierz bezpłatnie program ze strony get.naviexpert.pl lub wyślij SMS o treści "NAVI" na numer 7255 (koszt 2,44zł z VAT), a otrzymasz zwrotnie link do programu

Zainstaluj NaviExpert w pamięci telefonu. Podczas instalacji, na wszystkie pytania odpowiedz TAK.

 

Pod koniec instalacji otrzymasz numer ID i Hasło. Zapisz je i zachowaj.

 

Kiedy program poprosi, wpisz Hasło a następnie OK.

Aktywuj nawigację.

 

Kiedy program Cię poprosi

wpisz 14 cyfrowy kod z zakładki załączonej do magazynu Top Gear.

 

Prenumerata  | 

Dzięki NaviExpert możesz otrzymać prenumeratę TopGear na pół roku za darmo.
Jak to zrobić. To bardzo łatwe:

  • Wypróbuj za darmo nawigację NaviExpert przez jeden miesiąc. W tym celu użyj kodu z magazynu TopGear zgodnie z instrukcją jak powyżej.
  • Dokonaj zakupu nawigacji NaviExpert Premium na okres 24 miesięcy.
  • Dodatkowo otrzymasz:
    • rabat na zakup licencji w wysokości 20 złotych
    • Prenumeratę magazynu Top Gear na okres sześciu miesięcy

Uwaga. Promocja łączy się z aktualną ofertą: Przywitaj „korki" z NaviExpertem. W związku, z tym w efekcie 2 lata dostajesz w cenie jednego roku. Śpiesz się z zakupem, promocja nie będzie trwać wiecznie.

Do góry

Regulamin Promocji

1. Organizatorem akcji promocyjnej jest NaviExpert Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu przy ul. Strzeleckiej 49, 61-846 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272157, NIP: 778-144-02-68, REGON:300420224

2. Akcja promocyjna rozpoczyna się z dniem 17 września 2008 a kończy w dniu 17 Listopada 2008

3. Zasady i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej:

3.1. Do akcji promocyjnej może przystąpić każdy, kto nabył magazyn Top Gear wydanie z października 2008 i posiada jednorazowy unikalny kod aktywacyjny załączony do magazynu Top Gear.

3.2. Aby skorzystać z akcji należy w terminie pomiędzy 17 września a 17 października 2008 pobrać, zainstalować i aktywować usługę nawigacji NaviExpert za pomocą kodu aktywacyjnego załączonego do magazynu Top Gear.

3.3. Korzystanie z nawigacji NaviExpert podczas akcji promocyjnej przy wykorzystaniu jednorazowego kodu stanowi bezpłatny, 30 dniowy test usługi.

3.4. Po wykonaniu testu bądź w trakcie jego trwania uczestnik ma prawo dokonać płatnego przedłużenia (zakupu) usługi nawigacji NaviExpert na specjalnych promocyjnych warunkach opisanych w punkcie 3.5.

3.5. Zakup abonamentu premium na okres 24 miesięcy premiowany jest opustem w wysokości 20 złotych oraz przydzieleniem bezpłatnej prenumeraty magazynu Top Gear na okres sześciu miesięcy.

3.6. Warunkiem otrzymania bezpłatnej prenumeraty jest dokończenie rejestracji użytkownika na stronie Internetowej: http://www.naviexpert.pl/dla-uzytkownikow/dokoncz-rejestracje.html  Prenumerata zostanie przydzielona automatycznie, bez konieczności wykonywania jakichkolwiek czynności ze strony użytkownika.

3.7. Uczestnik ma prawo do rezygnacji z otrzymywania bezpłatnej prenumeraty. W takim przypadku uczestnikowi nie należy się żadne wynagrodzenie ani rekompensata za rezygnacje z otrzymywania prenumeraty.

3.7. Uczestnik akcji promocyjnej jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Korzystania z Usług Systemu NaviExpert opublikowanego na stronie: www.naviexpert.pl/dla-uzytkownikow/regulamin.html

4. Przystępując do akcji promocyjnej uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb firmy NaviExpert sp. z o.o. oraz dla grupy wydawniczej Hubert Burda Media, wydawcy magazynu TopGear zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883. Jednocześnie zgadza się na wykorzystanie podanego adresu e-mail do kontaktu NaviExpert Sp. z o. o. oraz  grupy wydawniczej Hubert Burda Media w tematach związanych z usługą NaviExpert oraz magazynem TopGear.

5. Akcja promocyjna kończy się z dniem 17 listopada 2008.

Do góry