Android seria 4.x

Wszystkie ustawienia dotyczące danych w roamingu znajdują się w menu Użycie danych  w Ustawieniach Twojego telefonu. Zakładka ta jest dostępna w sekcji Sieci zwykłe i bezprzewodowe, jest to pierwsza sekcja w menu Ustawienia. Na urządzeniach HTC nie jest ona widoczna na pierwszym ekranie, opcję Użycie znajdziesz po wybraniu Więcej w sekcji Sieci zwykłe i bezprzewodowe.

Menu dodatkowych opcji ekranu dostępne jest pod klawiszem sprzętowym Opcje znajdującym się na obudowie Twojego urządzenia poniżej ekranu lub na ekranie telefonu pod przyciskiem oznaczonym trzema kropkami.

Dane mobilne

Aby prawidłowo włączyć przesyłanie danych mobilnych w zakładce Użycie danych w menu Ustawienia w telefonie zaznacz opcję Dane mobilne.

Roaming danych

Aby prawidłowo włączyć przesyłanie danych
mobilnych w roamingu w zakładce Użycie danych wybierz menu dodatkowych Opcji i zaznacz opcję Roaming danych.

Ograniczenie danych w tle


Aby prawidłowo wyłączyć przesyłanie danych mobilnych w tle w zakładce Użycie danych wybierz menu dodatkowych Opcji i zaznacz opcję Ogranicz dane w tle oraz odznacz opcję Autosynchronizacja danych (o ile jest ona dostępna).

Po włączeniu ograniczenia danych w tle, na pasku statusowym Androida pokaże się powiadomienieDane w tle są ograniczone”. Uważaj, kliknięcie tej wiadomości spowoduje ponowne włączenie przesyłania danych w tle.

Na niektórych urządzeniach ograniczenie danych w tle możliwe jest dopiero po ustawieniu limitu przesyłanych danych. Aby to zrobić w zakładce Użycie danych zaznacz opcję Limit transmisji danych. Na wykresie widocznym  zakładce Użycie danych pojawią się wówczas dwie linie, żółta oznaczająca moment, w którym będziesz ostrzeżony o podwyższonej transmisji oraz czerwona, która oznacza limit przesłanych danych, przy którym transmisja ma zostać zablokowana. Wartości dla ostrzeżenia i blokady możesz zmienić według uznania, wystarczy przesunąć w górę lub w dół daną linię na wykresie.