Android seria 2.x

Dane mobilne

Aby prawidłowo włączyć przesyłanie danych mobilnych należy w menu Ustawienia w telefonie przejść do zakładki: Komunikacja > Sieci komórkowe i zaznaczyć opcję Użyj danych pakietowych

Roaming danych

Aby prawidłowo włączyć przesyłanie danych mobilnych w roamingu należy w menu Ustawienia w telefonie przejść do zakładki: Komunikacja > Sieci komórkowe i zaznaczyć opcję Roaming danych

Ograniczenie danych w tle

Aby prawidłowo wyłączyć przesyłanie danych mobilnych w tle należy w menu Ustawienia w telefonie przejść do zakładki Konta i synchronizacja i odznaczyć opcję Dane w tle.