Kupujesz, nawigujesz!
Tak! Biorę 30 dni nawigacji gratis.
Tak! Biorę 30 dni nawigacji gratis!
Dowiedz się więcej o nawigacji NaviExpert
Zapoznaj się z regulaminem promocji

* wyłącznie dla kupujących telefon komórkowy z wbudowanym modułem GPS lub zewnętrzny moduł GPS.

Sprawdź czy Twój telefon jest kompatybilny na http://www.naviexpert.pl/pobierz/telefony-z-modulem-gps.html

Przy użyciu przeglądarki internetowej w telefonie pobierz darmową, mobilną mapę Polski ze strony getne.pl lub wyślij SMS o treści "NAVI" na numer 7255 (koszt 2,44zł z VAT), a otrzymasz zwrotnie link do "Pobierz". Kliknij i pobierz aplikację.

Z darmową, mobilną mapą Polski w telefonie możesz przeglądać bogate zasoby mapy, wyszukiwać ciekawe miejsca tzw.POI, adresy oraz wydarzenia. Możesz również wysyłać punkty GPS/ koordynaty wybranych lokalizacji znajomym i bliskim.

Jeżeli potrzebujesz pełnej nawigacji przejdź do "Aktywuj".

Zamów 14 cyfrowy kod aktywacyjny poprzez wypełnienie i wysłanie formularza.

Wpisz kod aktywacyjny, który otrzymałeś od NaviExpert drogą mailową. W menu "Narzędzia" - "Moje konto" -"Wprowadź kod usługi". Aktywacja nastapi podczas pierwszego wytyczenia trasy.

Jeżeli nawigacja NaviExpert spełni Twoje oczekiwania, to wykorzystaj 50 złotowy rabat na zakup długiego abonamentu.

Wejdź na stronę kup online, wybierz roczny lub dwuletni abonament NaviPlan, wpisz Swoje ID i sprawdź Twoją specjalną cenę zakupu.

Szerokiej drogi!!

Regulamin promocji „Kupujesz - nawigujesz!”

 1. Organizatorem akcji promocyjnej jest NaviExpert Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kłosowej 17, 61- 625 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy - Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000272157, NIP: 778-144-02-68, REGON:300420224
 2. Akcja promocyjna przeprowadzona jest w okresie od 01.11.2009 do 31.03.2010.
 3. Zasady i warunki uczestnictwa w akcji promocyjnej:
  1. Do akcji promocyjnej może przystąpić każdy, kto w serwisie Allegro nabył telefon komórkowy z GPS kompatybilny z systemem NaviExpert lub zewnętrzny moduł GPS i zarejestrował chęć skorzystania z promocji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego zawierającego numer transakcji Allegro, login użytkownika Allegro oraz adres email użytkownika Allegro. Pod pojęciem telefony z GPS kompatybilne z systemem NaviExpert rozumie się telefony wymienione na stronie http://www.naviexpert.pl/pobierz/telefony-z-modulem-gps.html.
  2. NaviExpert zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgodności transakcji Allegro z warunkami promocji/zakup telefonu komórkowego z GPS lub zewnętrzny moduł GPS/
  3. NaviExpert po otrzymaniu formularza i weryfikacji transakcji wysyła w ciągu dwóch dni roboczych drogą elektroniczną 14 cyfrowy kod aktywacyjny niezbędny do aktywacji usługi.Wszystkie zgłoszenia przychodzące po godzinie 16 będą rejestrowane kolejnego dnia roboczego.
  4. Aby skorzystać z akcji promocyjnej należy w terminie 60 dni od zawarcia transakcji wysłać formularz, pobrać aplikację , zainstalować i aktywować usługę nawigacji NaviExpert za pomocą kodu aktywacyjnego. Szczegółowy opis sposobu instalacji  nawigacji dostępny jest na stronie www.naviexpert.pl/allegro
  5. Korzystanie z nawigacji NaviExpert podczas akcji promocyjnej przy wykorzystaniu jednorazowego kodu stanowi bezpłatny, 30 dniowy test usługi.
  6. Po zakończeniu testu lub w trakcie jego trwania uczestnik ma prawo dokonać płatnego przedłużenia (zakupu) usługi nawigacji NaviExpert na specjalnych promocyjnych warunkach opisanych w punkcie 3.7. w ciągu 2 miesięcy od daty aktywacji kodu promocyjnego. Po tym okresie uczestnik może zakupić usługi nawigacji NaviExpert na standardowych warunkach.
  7. Uczestnik uzyskuje rabat w wysokości 50 złotych na zakup rocznego lub dwuletniego abonamentu NaviPlan. Rabat jest przyznawany w postaci Punktów Partnerskich i może być wykorzystany zgodnie z zasadami opisanymi w Regulaminie programu partnerskiego dla użytkowników systemu NaviExpert dostępnym na stronie http://www.naviexpert.pl/pomoc/program-partnerski.html.
  8. Uczestnik akcji promocyjnej jest zobowiązany do przestrzegania Regulaminu Korzystania z Usług Systemu NaviExpert opublikowanego na stronie:www.naviexpert.pl/dla-uzytkownikow/regulamin.html
 4. Przystępując do akcji promocyjnej uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb firmy NaviExpert sp. z o.o. o zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883. Jednocześnie zgadza się na wykorzystanie podanego adresu e-mail do kontaktu NaviExpert Sp. z o. o. w tematach związanych z usługą NaviExpert.
 5. Akcja promocyjna kończy się z dniem 30 marca 2010.
Do góry